CENÍK SLUŽEB

 

 Denní sazba v Kč Noční sazba v Kč Přístavné v Kč
Tarifjízdné/kmčekání/hodjízdné/kmčekání/hod
1.22,-0,-22,-0,-20,-
2.26,-0,-26,-0,-20,-
3.30,-240,-30,-240,-20,-
4.35,-240,-35,-240,-20,-
5.40,-360,-40,-360,-20,-
6.45,-360,-45,-360,-20,-
7.50,-480,-50,-480,-20,-
8.60,-480,-60,-480,-20,-
9.4,- *0,-4,- *0,-20,-

* Jízda oběma směry.